DOCUMENTEN - SEIZOEN    2015 / 2016
 
    Steenbergs Kampioenschap 2016
    Visplanner rechtsgelding
 


  VISVERGUNNINGEN / LIDMAATSCHAP
 
  A. van Elzakker
  Telefoon: 0167-565280
  a.vanelzakker@hengelsport-hetlozevissertje.nl 
 
  A. van Loon
  Telefoon: 0167-567202
  a.vanloon@hengelsport-hetlozevissertje.nl 
  
  M. van den Branden
  Telefoon: 06-20628825
  m.vandenbranden@hengelsport-hetlozevissertje.nl 
 


  OPZEGGING LIDMAATSCHAP
 
  Volgens de voorwaarden van Sportvisserij
  Nederland is een lidmaatschap aangegaan
  voor onbepaalde tijd, tenzij er voor 1 oktober
  is opgezegd. Dit is o.a. vermeld op het 
  aanvraagformulier (VBL) voor nieuwe leden
  alsook op de brief waarop de vispas is 
  geplakt.

  Indien u volgend jaar geen lid meer wenst
  te zijn van Het Loze Vissertje, dient dus het
  lidmaatschap voor 1 oktober opgezegd te
  worden. Dit kan per e-mail met vermelding 
  van n.a.w.-gegevens naar: 
  a.vanloon@hengelsport-hetlozevissertje.nl
  Na deze datum kan dit niet meer door
  Sportvisserij Nederland worden verwerkt en
  bent u derhalve de contributie voor het
  volgende jaar verschuldigd.
 


  30 APRIL 2013 ORANJEWEDSTRIJD

 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Uitslag wedstrijd 2012 + Foto's

 


  Kampioenen
2016

  Huldiging van de kampioenen van 2016.
 

  De kampioenen van 2016, de vangers van de grootste vis en de jubilarissen.
 


  Zoetwater wedstrijden
2017

  De deelnemers van de zoetwater wedstrijden van 2017.
 

   


 
Start Rabobank Clubkas Campagne 2015

  Het is weer zover: vanaf 1 december 2014 start de Rabobank Clubkas Campagne
  2015 en kunnen verenigingen en stichtingen zich aanmelden!
 
  Dus als jullie onze vereniging een warm hart toedragen, vraag ik jullie om,als je
  een rekening bij de Rabobank hebt, je als lid van de Rabobank aan te melden, hier
  zijn geen kosten aan verbonden.

  Om mee te kunnen stemmen moet je wel voor 1 maart 2015 zijn aangemeld als lid
  (dit kun je doen via de site van Rabobank Het Markiezaat) ik hoop dat degene die
  kleine moeite willen doen, zodat we de clubkas wat kunnen aanvullen. 

  Alvast bedankt.

  Het bestuur.
 


  Welkom op de website van Hengelsportvereniging "Het Loze Vissertje"

  H.S.V. "Het Loze Vissertje" is opgericht in 1947 te Steenbergen (N.Br.)
  en bestaat nu ruim 65 jaar.

  Het ledenaantal is op dit moment gegroeid tot 185 leden.
  Voor het secretariaat en inlichtingen over de vereniging kunt u terecht bij:

    A. van Loon
    Berenstraat 33
    4651 DM  Steenbergen
    Telefoon: 0167-567202

  Deze website is gemaakt om de leden
  en vissers van de HSV "Het Loze
  Vissertje" de nodige informatie te
  verstrekken.

  Niet leden nodigen wij graag uit om
  ook eens een kijkje te nemen op onze
  site.
 
 
  Veel leesplezier!
 
 

 
  


             Adrie van Elzakker (voorzitter)


 

Klik hier voor de website van Hengelsport Steenbergen!


  WEDSTRIJDROOSTER SEIZOEN 2016

  06/03 - [11:00] - Wedstrijden ZOUT
  20/03 - [11:15] - Wedstrijden ZOUT
  27/03 - [09:00] - Wedstrijden ZOET
  10/04 - [09:00] - Wedstrijden ZOET
  16/04 - [10:30] - Stb. Kamp. ZOUT 
  17/04 - [11:45] - Wedstrijden ZOUT
  24/04 - [09:00] - Wedstrijden ZOET
  08/05 - [09:00] - Wedstrijden ZOET
  15/05 - [10:00] - Wedstrijden ZOUT 
  22/05 - [09:00] - Wedstrijden ZOET
  24/05 - [18:30] - Avondwedstrijden 
  31/05 - [18:30] - Avondwedstrijden 
  01/06 - [19:00] - Jeugdwedstrijden 
  05/06 - [09:00] - Wedstrijden ZOET

 ... meer wedstrijden =>