DOCUMENTEN & INFORMATIE  2018 / 2019
 
    Visplanner rechtsgelding
 
  Schema Visdocumenten
 
  Wedstrijdreglement Zoet & Zout
    Wedstrijdbijdragen / Kampioenschap
 


  VISVERGUNNINGEN / LIDMAATSCHAP
 
  A. van Elzakker
  Telefoon: 0167-565280
  a.vanelzakker@hengelsport-hetlozevissertje.nl 
 
  A. van Loon
  Telefoon: 0167-567202
  a.vanloon@hengelsport-hetlozevissertje.nl 
  
  M. van den Branden
  Telefoon: 06-20628825
  m.vandenbranden@hengelsport-hetlozevissertje.nl 
 


  OPZEGGING LIDMAATSCHAP
 
  Volgens de voorwaarden van Sportvisserij
  Nederland is een lidmaatschap aangegaan
  voor onbepaalde tijd, tenzij er voor 1 oktober
  is opgezegd. Dit is o.a. vermeld op het 
  aanvraagformulier (VBL) voor nieuwe leden
  alsook op de brief waarop de vispas is 
  geplakt.

  Indien u volgend jaar geen lid meer wenst
  te zijn van Het Loze Vissertje, dient dus het
  lidmaatschap voor 1 oktober opgezegd te
  worden. Dit kan per e-mail met vermelding 
  van n.a.w.-gegevens naar: 
  a.vanloon@hengelsport-hetlozevissertje.nl
  Na deze datum kan dit niet meer door
  Sportvisserij Nederland worden verwerkt en
  bent u derhalve de contributie voor het
  volgende jaar verschuldigd.
  


 Uitnodiging Jaarlijkse Ledenvergadering 2018

Op vrijdag 23 februari as. houden wij de jaarlijkse ledenvergadering in
"cafe / zaal De Joosse" te Steenbergen (Kaaistraat 12) de aanvang is 19.30 uur.
Hierbij bent u van harte welkom! Bekijk de Nieuws pagina voor meer informatie!
 

Jeugdvissen bij

"H.S.V. Het Loze Vissertje"


Meer informatie: KLIK HIER! 

 

 


  Kampioenen
2017

  Tijdens de feestavond zijn de kampioenen van 2017 gehuldigd.
  


  Zoetwater wedstrijden
2017

  De deelnemers van de zoetwater wedstrijden van 2017.
 


 


  Welkom op de website van Hengelsportvereniging "Het Loze Vissertje"

  H.S.V. "Het Loze Vissertje" is opgericht in 1947 te Steenbergen (N.Br.)
  en bestaat nu ruim 65 jaar.

  Het ledenaantal is op dit moment gegroeid tot 185 leden.
  Voor het secretariaat en inlichtingen over de vereniging kunt u terecht bij:

    A. van Loon
    Berenstraat 33
    4651 DM  Steenbergen
    Telefoon: 0167-567202

  Deze website is gemaakt om de leden
  en vissers van de HSV "Het Loze
  Vissertje" de nodige informatie te
  verstrekken.

  Niet leden nodigen wij graag uit om
  ook eens een kijkje te nemen op onze
  site.
 
 
  Veel leesplezier!
 
 

 
  


             Adrie van Elzakker (voorzitter)


 

 

Klik hier voor de website van Hengelsport Steenbergen!


  WEDSTRIJDROOSTER SEIZOEN 2018

  11/03 - [13:30] - Wedstrijden ZOUT
  25/03 - [13:00] - Wedstrijden ZOUT
  02/04 - Wedstrijden ZOET
  08/04 - [13:00] - Wedstrijden ZOUT
  15/04 - Wedstrijden ZOET
  22/04 - [11:00] - Wedstrijden ZOUT
  28/04 - Stb. Kamp. ZOUT
  29/04 - Wedstrijden ZOET
  06/05 - [11:00] - Wedstrijden ZOUT
  13/05 - Wedstrijden ZOET
  15/05 - [18:30] - Avondwedstrijden 
  16/05 - [19:00] - Jeugdwedstrijden 
  20/05 - [10:00] - Wedstrijden ZOUT
  22/05 - [18:30] - Avondwedstrijden 
  23/05 - [19:00] - Jeugdwedstrijden 
  27/05 - Wedstrijden ZOET
  29/05 - [18:30] - Avondwedstrijden 
  30/05 - [19:00] - Jeugdwedstrijden 

 ... meer wedstrijden =>